با توجه به افزایش روز افزون حملات شیمیایی به مدارس، شاهد آن هستیم که مدیران و مسئولین مدارس ضمن همکاری با رژیم در زمان وقوع مسمویتها با تهدید و ارعاب دانش آموزان و ممانعت از تماس والدین با فرزندانشان جان دانش آموزان را به خطر می‌اندازند. همچنین در دو روز اخیر شاهد گسترش این روند در مدارس پسرانه و همچنین برخی دانشگاهها و خوابگاههای دانشجوئی هستیم.

«شورای همبستگی آزادی برای ایران» اقدام رژیم و عوامل آن را در ایجاد مسمویت گروهی دانش‌آموزان و دانشجویان را مصداق بارز جنایت علیه بشریت می‌داند و وظیفه‌ی خود می‌داند در این خصوص اقدام حقوقی لازم را در مجامع بین‌المللی به انجام برساند.

اطلاعات افراد مسئول در این حملات شیمیایی پس از جمع آوری در اختیار ارگانهای مسئول قرار داده خواهد شد و این شورا تلاش خواهد کرد افراد مذکور در سطح بین المللی مشمول پیگردهای قضایی قرار گیرند.

این شورا وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی و هیچ یک از ارگانهای آموزشی زیر مجموعه‌ی آنها را دارای صلاحیت لازم برای حفظ سلامت دانش آموزان و دانشجویان نمی‌داند و از مردم درخواست دارد با تکمیل این فرم اطلاعات مدیران و مسئولین آموزشی که در این موضوع دخیل هستند را به این شورا معرفی نمایند. والدین در نظر داشته باشند،‌ تهدیدهای مدیران مدارس مبنی بر اخراج یا هر اقدام تهدید آمیز دیگر را نیز گزارش نمایند و حتی المقدور از حضور فرزندانشان در محیطهای آموزشی خودداری نمایند.

از معلمان و اساتید گرامی نیز میخواهیم از حضور در کلاسها و همکاری با رژیم آدمکش اسلامی خودداری نموده و گزارشهای خود را از طریق همین فرم برای ما ارسال نمایند.

اطلاعات ارسالی شما فورا طبقه بندی شده و با حفظ امنیت جهت پیگیری در اختیار سازمانها و مراکز مربوطه قرار داده خواهد شد.

به منظور ارسال اطلاعات و اسناد خود از طریق لینک زیر اقدام فرمایید:

مشاهده‌ی فرم