• بیانیه شماره ۱۷: دهه‌ی همبستگی برای آزادی – روز دهم | مطالعه کنید
 • بیانیه شماره ۱۶: دهه‌ی همبستگی برای آزادی – روز نهم | مطالعه کنید
 • بیانیه شماره ۱۵: دهه‌ی همبستگی برای آزادی – روز هشتم | مطالعه کنید
 • بیانیه شماره ۱۴: دهه‌ی همبستگی برای آزادی – روز هفتم | مطالعه کنید
 • بیانیه شماره ۱۳: دهه‌ی همبستگی برای آزادی – روز ششم | مطالعه کنید
 • بیانیه شماره ۱۲: دهه‌ی همبستگی برای آزادی – روز پنجم | مطالعه کنید
 • بیانیه شماره ۱۱: دهه‌ی همبستگی برای آزادی – روز چهارم | مطالعه کنید
 • بیانیه شماره ۱۰: دهه‌ی همبستگی برای آزادی – روز سوم | مطالعه کنید
 • بیانیه شماره ۹: دهه‌ی همبستگی برای آزادی – روز دوم | مطالعه کنید
 • بیانیه شماره ۸: دهه‌ی همبستگی برای آزادی – روز یکم | مطالعه کنید
 • بیانیه شماره ۷: اهمیت شفافیت عملکرد در فرآیند آزادی‌خواهی | مطالعه کنید
 • بیانیه شماره ۶: اعلام موضع «شورا» نسبت رفتار کمیساریای عالی حقوق بشر | مطالعه کنید
 • بیانیه شماره ۵: اعلام موضع «شورا» نسبت به «منشور مهسا» | مطالعه کنید
 • بیانیه شماره ۴: پرسش از اپوزیسیون در خصوص علت عدم اعلام رسمی حضور ایشان در رویداد بروکسل | مطالعه کنید
 • بیانیه شماره ۳: تجمعات ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ | مطالعه کنید
 • بیانیه شماره ۲: معرفی شورای همبستگی آزادی برای ایران | مطالعه کنید
 • بیانیه شماره یک: من وکالت می‌دهم | مطالعه کنید