اساسنامه

بخش اول: اصول زیربنایی

از آنجا که اصول مورد پذیرش «شورا» نشأت گرفته از حقوق اساسی و انسانی همگان و بر پایه ارزشهای انسانی است، مادامی که به این اصول به عنوان ارزش در جوامع بشری رجوع میشود از اساسنامه «شورا» قابل حذف نخواهند بود.

ماده‌ی یک: گفتمان

باور «شورا» این است که گفتمان سیاسی در جامعه امروز ایرانی نیاز به مرزبندی و تاکید بر اختلافات ندارد و تلاش می‌کند به موازات همه‌ی کنش‌ها، فضایی را برای تبادل نظرات و دیدگاههای سیاسی طیف‌های کامل سیاسی ایجاد نموده که در پی آن، خواسته‌های همه اقشار شناسایی شده و در یک چارچوب معین و دموکراتیک مورد سنجش عمومی قرار گیرد، و برآیند نظرات عموم را تا جایی که به حقوق انسانی افرادی که در اقلیت قرار خواهند داشت تعرض ننماید، ملاک عمل قرار گیرد.

ماده‌ی دو: حقوق انسانی

هر انسانی حق دارد در موقعیت برابر با دیگران امکان انتخاب آزادانه را در طول مسیر زندگی خود داشته باشد. «شورا» علاوه بر پذیرش منشور حقوق بشر، حکومتها و دولتها را ملزم می‌داند تمام توان خود را به کار گیرند تا حقوق همه‌ی افراد جامعه بدون در نظر گرفتن جنسیت، زبان، رنگ، نژاد، آیین و فرهنگ به صورت برابر احقاق گردد. «شورا» حق خود می‌داند در مورد این موضوع بی پروا از حکومت پرسشگری نموده و مسئولین را به چالش بکشد.

ماده‌ی سه: یکپارچگی سرزمینی

سرزمین ایران طی سالیان دراز دستخوش تغییرات بیشماری شده و آنچه امروز از پس قرنها مانده نتیجه ناتوانی حاکمان در حفظ خاک، تصرف سرزمین‌ها توسط مهاجمان و تلاش وطن پرستان در حفظ یکپارچگی آن بوده است. «شورا» ایران را ترکیبی از فرهنگها و اقوام متفاوت می‌داند و فرد فرد ایرانیان را مالک تمامی این سرزمین می‌داند، و باور دارد هر قطعه از این سرزمین نگینی است بر حلقه‌ای زیبا به نام ایران. شورا مالکیت تک تک ایرانیان را بر تمامی خاک کشور به رسمیت می‌شناسد و جدائی هیچ بخشی از خاک کشور را تحت هر عنوان نخواهد پذیرفت.

ماده‌ی چهار: پذیرش و احترام به نظرات مخالف

«شورا» باور دارد، هر نظر مخالف تا زمانی که حقوق انسانی دیگران را مورد تعرض قرار ندهد، هرچند با نظر جمع در تضاد باشد قابل احترام است و از ارزشهای انسانی صاحب نظر کاسته نخواهد شد. پذیرش جمعی دیدگاه اقلیت مخالف، در صورت ارائه‌ی استدلال غیر قابل انکار الزامی است، هرچند همه نظرات واجد نقد و بازبینی و اصلاح در طول زمان خواهند بود و نفی دیدگاه افراد نمی‌تواند دستمایه‌ی تحقیر ایشان گردد، بلکه ابزاری است برای رشد و تعالی اندیشه همگان.

ماده‌ی پنج: شفافیت

«شورا» قائل به وجود شفافیت در تمام امور و گردش آزاد است، و هرگونه پنهان کاری را منشاء شروع فساد می‌داند، و در این راستا علاوه بر تلاش برای اطلاع رسانی در خصوص اقدامات خود،‌ کوشش خواهد کرد تا با پرسشگری فضای لازم را برای رفع هر گونه عدم شفافیت فراهم آورد.

ماده‌ی شش: نقد پذیری

نقد و نقدپذیری لازمه‌ی رشد و بالندگی است. «شورا» همانطور که نقد سازنده حکومت را سرلوحه کار خود می‌داند، خود را نیز واجد نقد دانسته و هرکجا نقدی بر عملکرد او وارد باشد در پذیرش آن تردید نخواهد نمود و در راه پویایی و شکوفایی از نقدهای سازنده استقبال خواهد نمود.

ماده‌ی هفت: همبستگی

«شورا» در تمام دوران حیات خود با احزاب و گروههای سیاسی در راستای شناسایی نقاط اشتراک، آزادی خواهی برای ایران و مشارکت در راستای کسب و حفظ آزادی وارد مذاکره شده و با شفافیت اطلاع رسانی خواهد نمود. همچنین تا هنگامی که نمایندگان واقعی و منتخب مردم در خاک کشور تصمیم دیگری اتخاذ نمایند، درفش ملی سه رنگ شیر و خورشید نشان را به رسمیت خواهد شناخت.

بخش دوم: ارکان

ماده‌ی هشت: هسته مرکزی

«شورای همبستگی آزادی برای ایران» در شرایطی تاسیس می‌شود که حکومت مستقر با مشت آهنین مقابل مردم ایستاده و هر حرکت سیاسی نامنطبق با سیاستهای خود را سرکوب می‌کند، بنابر این اعضای هسته مرکزی «شورا» و همکاران داخل ایران با نامهای مستعار و ناشناس همکاری خواهند نمود و اعضای خارج از کشور نیز در صورت در معرض خطر نبودن اعضای خانواده در داخل کشور معرفی خواهند شد. از آنجا که بنیان شورا بر اساس شفافیت است، ملاک انتخاب افراد در هیات موسس بر اساس ارزیابی عملکرد ایشان در چگونگی همکاری با «شورا» خواهد بود، و اندکی پس از سقوط حکومت جمهوری اسلامی در زمانی که امنیت کامل اعضای هسته مرکزی «شورا» برقرار باشد این شورا اعضای خود را معرفی نموده و طبق مقررات داخلی برای ایجاد هسته مرکزی جدید رای گیری خواهد نمود.

هسته‌ی مرکزی شورا بر اساس مفاد اساسنامه انتخاب و مسئولیت نظارت مداوم بر اصول اساسی شورا و پایبندی همه‌ی ارکان آن را دارد. کلیه‌ی هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های پایه در هسته‌ی مرکزی و بر اساس بازخوردهای دریافتی از ادارات و واحدهای عملیاتی صورت می‌پذیرد. هسته‌ی مرکزی شورا توسط دبیر شورا اداره می‌گردد و هر عضو شورا در تصمیمات دارای یک رای می‌باشد.

ماده‌ی نه: تیمهای ستادی

شورا در بخش ستادی ایجاد کننده یک ساختار منظم برای برپاسازی یک سکو برای فعالیتهای سیاسی آزادی خواهانه است. فعالیتهای ستادی مجموعه خدماتی مشاوره‌ای و اجرایی است که به واحدهای عملیاتی کمک می‌کند با هماهنگی بیشتری با یکدیگر تعامل داشته و تنظیم کننده روابط تمامی مجموعه‌های همکار و همچنین جوامع همبسته است.

ماده‌ی ده: تیمهای عملیاتی

تیمهای عملیاتی همواره مجری سیاستگذاری‌های هسته‌ی مرکزی بوده و ممکن است بنا بر نیاز سیاسی روز تشکیل یا لغو شده یا تغییر ماهیت دهند. فعالیتهای تیم‌های عملیاتی با رعایت اصول اساسنامه و در راستای اهداف آزادی‌خواهانه‌ی «شورا» در قالب پروژه‌، کارگروه یا سازمانهای تابع «شورا» و تحت نظارت تیمهای ستادی فعالیت خواهند نمود.

ماده‌ی یازده: جوامع و افراد همبسته

سازمانهای مردم نهاد و احزاب رسمی ثبت شده مرتبط با ایران در خارج و داخل کشور، تشکلهای غیر رسمی مردم نهاد مدنی یا سیاسی و افراد مستقل مادامی که هیچ بخشی از مفاد اساسنامه «شورا» را نقض نکنند می‌توانند با حفظ استقلال عملیاتی در همبستگی با «شورا» قرار داشته باشند.

منظور از افراد مستقل، صاحب نظران در کلیه حوزه‌های دانش علی الخصوص علوم سیاسی، علوم اجتماعی و اقتصادی است که در حوزه تخصصی خود اعتبار داشته و خود را منتسب به هیچ تفکر سیاسی ندانسته و به عضویت هیچ گروه سیاسی یا مدنی در نیامده‌اند.

جوامع و افراد همبسته هیچ مسئولیت اجرائی در «شورا» نداشته و صرفا ضمن پذیرش اعلامیه‌ی همبستگی، پذیرش و باور به اصول اساسنامه‌ی «شورا» (بخش اول اساسنامه) را اعلام نموده و حمایت خود را از فعالیتهای «شورا» رسما اعلام می‌دارند. همچنین می‌توانند در صورت تمایل در فعالیتهای شورا به صورت دائم یا مقطعی مشارکت داشته باشند.

ماده‌ی دوازده: رسانه رسمی «شورا»

«شورا» علاوه بر پایگاه اینترنتی و رسانه‌های برخط خود، «فرانیوز» را به عنوان رسانه رسمی خود انتخاب نموده و کلیه اخبار، بیانیه‌ها، اعلامیه‌ها و گزارش‌ها خبری شورا و اعضای آن ابتدا از فرانیوز منتشر خواهد شد و رسانه‌های دیگر برای صحت سنجی اخبار خود در رابطه با «شورا» می‌توانند به پایگاه خبری فرانیوز به آدرس https://faranews.org مراجعه نمایند.

بخش سوم: قوانین

ماده‌ی سیزده: تشکیل هسته‌ی مرکزی

در دوران پیشا براندازی، هسته‌ی مرکزی بر پایه‌ی اعتماد و گرد هم آمدن پیشتازان همبستگی و با مشارکت در تدوین و پذیرش تمام و کمال اساسنامه‌ی شورا با حداکثر یازده نفر عضو (به عدد فرد) فعالیت خود را شروع می‌نماید. در این شرایط انتخاب افراد در هسته‌ی مرکزی بر اساس معرفی اعضای حاضر و پس از بحث و پرسش و پاسخ بر پایه‌ی اعتماد خواهد بود. کم یا زیاد شدن تعداد اعضای هسته‌ی مرکزی بر حسب نیاز و با تصمیم اعضای هسته‌ی مرکزی صورت خواهد پذیرفت.

پس از براندازی و رفع مشکلات امنیتی، اعضا و افراد هسته‌ی مرکزی با هویت واقعی خود به کار ادامه داده و همه‌ی اعضای شورا در اولین دوره‌ی رای گیری میتوانند با ارایه‌ی رزومه فعالیتهای قبلی خود، برای عضویت در هسته‌ی مرکزی نامزد گردند. اعضای هسته‌ی مرکزی طی یک رای گیری با رای باز، از بین نامزدها انتخاب شده و مسئولیت خود را تحویل خواهند گرفت. کلیه‌ی اعضای شورا قادر خواهند بود در رای گیری شرکت نمایند.

از اعضای هسته‌ی مرکزی یک نفر به عنوان دبیر شورا با رای کلیه‌ی اعضای هسته‌ی مرکزی انتخاب می‌شود.

ماده‌ی چهارده: وظایف هسته مرکزی

اعضای هسته‌ی مرکزی «شورا» به عنوان نخستین حلقه تشکیلاتی در ساختار ستاد، مسئول و موظف هستند همواره تلاش نمایند با بهره‌گرفتن از توان متخصصین در حوزه‌های مختلف، ارکان این تشکیلات را از گزند هر نوع خرابکاری، نگهبانی و محافظت کنند. همچنین وظایف اساسی زیر بر عهده‌ی هسته‌ی مرکزی شورا قرار دارد:

 1. وضع مقررات، دستور‌العملها و تصویب آئین‌نامه‌های «شورا»
 2. نظارت بر عملکرد تمامی ارکان شورا و حصول اطمینان از تطبیق عملکرد آنها با اساسنامه «شورا»
 3. ایجاد هماهنگی و برقراری نظم و برنامه ریزی بین تمامی ارکان
 4. پیشگیری از پدید آمدن فضای انحصار یا قطبی شدن فضای درون سازمانی
 5. اخذ گزارش شفافیت مالی در خصوص فعالیت اعضا؛ درستی آزمایی و ارائه گزارش تحلیلی عمومی
 6. عدم دخالت و اعمال نظر هرگونه دیدگاه سیاسی به فعالان و گروههای سیاسی عضو «شورا»
 7. اطمینان از حفظ بی طرفی کامل «شورا» در تمامی شئون خود

ماده‌ی پانزده: دوره‌ی فعالیت هسته‌ی مرکزی

دوره‌ی فعالیت اعضای هسته‌ی مرکزی دو سال می‌باشد. تغییر و تحولات در درون هسته‌ی مرکزی پیش از اتمام دوره بر اساس آئین‌نامه‌ی اجرایی هسته‌ی مرکزی صورت خواهد پذیرفت.
در دوران پیشا براندازی افراد هسته‌ی مرکزی ثابت خواهند ماند و تغییرات احتمالی بدون تشریفات در درون هسته‌ی مرکزی صورت خواهد پذیرفت. پس از براندازی جمهوری اسلامی، با توجه به معرفی اعضای هسته‌ی مرکزی و پدید آمدن امکان رأی‌گیری آزاد،‌ انتخاب اعضای هسته‌ی مرکزی میسر خواهد بود.

ماده‌ی شانزده: انتخاب دبیر

شورا دارای یک نفر دبیر از اعضای هسته‌ی مرکزی خواهد بود که به مدت یک سال و توسط هسته‌ی مرکزی انتخاب خواهد شد و قابل تمدید برای سال آینده خواهد بود.
دبیر شورا می‌تواند یک نفر از اعضای هسته‌ی مرکزی را به عنوان جانشین خود برگزید و در هنگام عدم حضور دبیر، جانشین وی مسئولیت اداره‌ی امور را بر عهده خواهد داشت.

ماده‌ی هفده: وظایف دبیر

دبیر نماینده‌ی قانونی «شورا» بوده و اسناد شورا با امضای وی معتبر خواهد بود. دبیر وظیفه‌ی مدیریت و هماهنگی جلسات شورا، برنامه ریزی موضوعات جلسات و انجام کلیه‌ی امور حقوقی و قانونی شورا را بر عهده دارد. دبیر همچنین وظایف اعضای هسته‌ی مرکزی را تعریف و از ایشان درخواست گزارش پیشرفت کار و توضیحات خواهد نمود.

ماده‌ی هجده: معیارهای ارزیابی عملکرد اعضای هسته‌ی مرکزی

هسته‌ی مرکزی ملزم است آیین‌نامه‌ی سنجش و ارزیابی عملکرد خود را تدوین و به صورت عمومی منتشر نماید. این آیین نامه باید معیارهای قابل اندازه‌گیری و محاسبه را تعریف نماید. همچنین آیین‌نامه و داده‌هایی ارزیابی و گزارش آن برای اطلاع عموم منتشر گردیده و صحت آن توسط اشخاص ثالث قابل درستی سنجی باشد.

ماده‌ی نوزده: تدوین و تصویب آئین‌نامه‌ها

برای ایجاد انعطاف پذیری در سطوح مختلف سازمانی، هر واحد سازمانی ملزم به تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی اجرایی خود بوده و پس از تکمیل آن برای تصویب در اختیار شورا قرار خواهد داد. آیین‌نامه‌ها پس از تصویب هسته‌ی مرکزی قابل اجرا بوده و به صورت عمومی در سایت «شورا» منتشر خواهند شد.

ماده‌ی بیست: نظارت

هسته مرکزی شورا ملزم است ساز و کاری مستقل برای نظارت عمومی بر عملکرد خود ایجاد نماید. این ساز و کار در قالب کارگروهی مستقل به منظور تنظیم روابط داخلی اعضا و ارکان شورا و همچنین حفظ ارتباط معنادار با مخاطبین و عموم جامعه به کلیه شکایات درون سازمانی و برون سازمانی رسیدگی می‌نماید. این اداره شکایات عمومی یا درون سازمانی را دریافت نموده و تا حصول نتیجه و ارائه پاسخ به مخاطب، مطابق با آئین‌نامه‌هایی مدون پیگیری می‌نماید.

ماده‌ی بیست و یک: رأی‌گیری

هسته‌ی مرکزی شورا تصمیمات خود را بر اساس رأی‌گیری باز انجام می‌دهد. همه‌ی اعضای شورا باید بدون در نظر گرفتن گرایش شخصی یا گروهی، تنها بر اساس استدلال بر پایه‌ی اصول زیربنایی اساسنامه‌ی شورا نظر خود را اعلام دارند. شورا در رأی‌گیری تنها دو رأی موافق یا مخالف را معتبر دانسته و عدم مشارکت در رأی‌گیری یا اعلام رأی ممتنع قابل پذیرش نمی‌باشد. هر یک از اعضای شورا تنها یک رأی دارند و تا پایان رأی‌گیری رأی‌ها مخفی خواهند بود. نتیجه‌ی رأی‌گیری‌ها توسط دبیر شورا به شکل صورتجلسه مدون شده و بر اساس آن دستور کارهای مرتبط ابلاغ می‌گردد.

شورا در مواردی که رأی‌گیری عمومی در هر یک از اشکال همه پرسی یا انتخابات برگزار می‌نماید، ملزم به ایجاد یک ستاد انتخابات و سازوکارهای لازم برای اخذ رأی مردم و اعلام نتایج به صورت عمومی می‌باشد.

شورا ملزم است آئین‌نامه‌های مرتبط با رأی‌گیری را مدون و تصویب نماید.

ماده‌ی بیست و دو: عضویت

عضویت در شورا با سوگند پذیرش اصول زیربنایی اساسنامه شروع می‌گردد. اعضای شورا همانگونه که اصول زیربنایی را پذیرفته‌اند ملزم به رعایت آن در کلیه فعالیتهای خود هستند. در صورت عدم پایبندی هر یک از اعضا به اصول زیربنایی، شورا مطابق با آئین‌نامه‌ی عضویت که تدوین می‌نماید، عضویت اعضای خاطی را لغو نموده و گزارش آن را به صورت عمومی منتشر می‌نماید.

اعضای شورا می‌توانند در صورت تمایل به صورت دائم در قالب همکاری تمام وقت یا در پروژه‌های کوتاه مدت شورا همکاری نمایند. این همکاری ممکن است با توجه به موضوع و شرایط کار شامل پرداخت دستمزد نیز باشد.

اعضای شورا اعم از حقوقی یا اشخاص، در قبال فعالیتهای خود مسئول هستند و شورا می‌تواند هر زمان که ابهامی را مشاهده می‌نماید به صورت کتبی از اعضا استعلام نموده و در صورت عدم پاسخگویی آن عضو، نسبت به انتشار عمومی مکاتبات انجام شده اقدام نماید.

ماده‌ی بیست و سه: پیشگیری از انحصار

هرچند شورا دیدگاه سیاسی افراد را مورد پرسش قرار نمی‌دهد، همواره باید در تمامی سطوح سازمانی شرایطی فراهم آید که اعتدال و بی‌طرفی شورا در قبال تمامی طیف‌های سیاسی برقرار گردد. ایجاد فراکسیون و ائتلاف درون سازمانی ممنوع است. هسته‌ی مرکزی و ساختار نظارتی شورا موظف به حفظ این تعادل و بی‌طرفی می‌باشند.

ماده‌ی بیست و چهار: تشکیل واحد‌های ستادی

شورا برای انجام امور اجرائی حد‌اقل باید واحدهای ستادی زیر را تشکیل دهد:

 • اداره روابط عمومی و سخنگوی شورا
 • اداره امور بایگانی و دبیرخانه
 • اداره امور مالی
 • اداره امور حقوقی
 • اداره امور نظارت و رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات
 • اداره امور فناوری و امنیت اطلاعات
 • اداره امور همبستگی جوامع و افراد
 • اداره امور طراحی سیستم‌ها و فرایندها

هسته‌ی مرکزی می‌تواند بر حسب نیاز واحدهای زیر مجموعه‌ی خود را توسعه بخشد.

هر واحد ستادی در بدو تشکیل، ملزم است آئین‌نامه‌ی داخلی خود را با همکاری اداره امور طراحی سیستم‌ها و فرایندها طی یک ماه تدوین نموده و برای تصویب به هسته‌ی مرکزی ارایه نماید. واحدهای تشکیل شده می‌توانند در صورت لزوم آئین‌نامه‌های خود را اصلاح یا بروز نمایند و سپس برای تصویب مجدد به هسته‌ی مرکزی ارسال نمایند.

تمامی ادارات در حوزه فعالیت و بر طبق آئین نامه‌ی داخلی خود و تحت نظارت مستقیم هسته‌ی مرکزی استقلال عمل خواهند داشت.

ماده‌ی بیست و پنج: تشکیل واحد‌های عملیاتی

هدف عالی شورا توسعه‌ی سکوی فعالیت سیاسی و جذب مشارکت حداکثری همگانی است. واحدهای عملیاتی عموما با موضوعات تخصصی، توسط مردم، فعالان یا احزاب تشکیل و اداره می‌گردند. این واحد‌ها با تصویب هسته مرکزی ایجاد و تحت نظارت شورا فعالیت می‌نمایند.

تعامل شورا با واحدهای عملیاتی شامل (۱) اطمینان از تطابق فعالیتها با اساسنامه شورا (۲) اخذ گزارش پیشرفت و اندازه‌گیری اثربخشی (۳) نظارت و رسیدگی به شکایات مردمی (۴) ارائه خدمات ستادی به واحدهای عملیاتی (۵) برگزاری و نظارت بر رأی‌گیری‌ها و انتخابات مردمی (۶)‌ تصویب آئین‌نامه‌های داخلی واحدهای عملیاتی خواهد بود.

اقدامات واحدهای عملیاتی باید در راستای تکمیل، تداوم و بهبود سیاست گذاری‌های پیشین ساختار تشکیلاتی شورا و واحدهای عملیاتی باشد و نمی‌تواند شامل برنامه‌هایی باشد که اقدامات پیشین را بی اثر نموده یا منجر به ایجاد ساختارها یا فرایندهای موازی گردد.

شورا موظف است بر عملکرد تمامی واحدهای عملیاتی نظارت مستمر داشته باشد و در صورت عدم رعایت اصول اساسنامه‌ی شورا، بر اساس آئین‌نامه‌های شورا، شواهد و استدلال حقوقی قادر خواهد بود صلاحیت آن واحد عملیاتی را رد و برای ایجاد تیم جدید برنامه ریزی نمایند.

ماده‌ی بیست و شش: اصلاح اساسنامه

اعضای شورا می‌توانند با ارائه لایحه مستدل و مدون، از هسته‌ی مرکزی شورا، درخواست اصلاح بخشی از اساسنامه‌ را بنمایند. تقاضای اصلاح اساسنامه نمی‌تواند شامل بخش اول آن (اصول زیربنایی) باشد.

هسته‌ی مرکزی شورا لایحه‌ی دریافتی را بررسی نموده و در صورت پذیرش تمامی اعضای هسته‌ی مرکزی، آن را به رای عمومی اعضای شورا خواهد گذارد.

لایحه تنها در صورت دریافت حداقل ۸۰ درصد آرای اعضای شورا تصویب و در اساسنامه اعمال خواهد شد.

در صورت عدم دریافت رای لازم، شورا نتیجه‌ی را به درخواست کننده اعلام خواهد نمود.

ماده‌ی بیست و هفت: تامین بودجه و امور مالی

هسته‌ی مرکزی شورا ملزم است منابع مالی بالقوه را شناسایی نموده و کانالهای تأمین مالی شورا را ایجاد نماید. شورا می‌تواند برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود از اعضای خود حق عضویت دریافت نماید.

شورا موظف است تمامی فعالیتهای مالی خود را به صورت منظم و عمومی اطلاع رسانی نماید.

اختصاص بودجه‌ها، همگی با تصویب هسته‌ی مرکزی صورت می پذیرد. مدیریت امور مالی بر عهده‌ی اداره امور مالی است و تمامی پرداختهای انجام شده باید بر اساس مصوبات هسته‌ی مرکزی صورت پذیرد.

واحدهای عملیاتی ممکن است به دلیل حجم بالای تراکنشها، دفتر امور مالی داخلی خود را داشته باشند که وظیفه‌ی آن انجام امور مالی آن واحد عملیاتی تحت نظارت مستقیم اداره امور مالی در ستاد شورا خواهد بود.

ماده‌ی بیست و هشت: گردش آزاد اطلاعات

شورا ملزم است در تمامی سطوح اجرایی امکان دسترسی عمومی به اطلاعات را فراهم آورد. این اطلاعات شامل:

 • مصوبات جلسات با طبقه بندی عمومی هسته‌ی مرکزی، قوانین، آئین‌نامه‌ها و بیانیه‌ها
 • مکاتبات شورا با دیگر سازمانها و گروهها و پاسخ‌های ایشان
 • پرسشهای مردمی و پاسخ‌های ارایه شده شورا
 • داده‌های خام افکارسنجی‌ها، رأی‌گیری‌ها و انتخابات (با حفظ حریم خصوصی افراد)
 • گزارش‌های عمومی از جمله گزارش‌های شفافیت مالی

اطلاعات زیر غیرقابل‌ دسترسی هستند:

 • مکاتبات داخلی مربوط به یک امر پیش از تصویب نهایی
 • سوابق، اسناد و صورتجلسات طبقه بندی شده
 • اطلاعات راجع به زندگی خصوصی افراد به جز مواردی که بر اساس قانون محل زندگی افراد در دسترس عمومی قرار دارد
 • اطلاعات خصوصی افراد که بر اثر اجرای فرآیندهای افکارسنجی‌، رأی‌گیری‌ها، انتخابات یا طی فرآیندهای مالی یا گزارش‌ها مالی دریافت شده بدست آمده باشد
 • پیش‌نویس لوایح پیش از آنکه در شورا مطرح و تصویب شوند
 • اسناد راجع به طرح‌ها یا فرایندهای فنی حائز اهمیت زیاد
 • اسرار سازمانی طبقه بندی شده
 • مکالمات و مکاتبات بین افراد در فضای خصوصی
 • هر نوع سندی که در فعالیت‌های جاری شورا اخلال جدی ایجاد نموده یا آن را با خطر مواجه نماید

ماده‌ی بیست و نه: زیرساخت‌ها

شورا با بررسی نیازهای درون سازمانی و بکارگیری نیروی متخصص زیرساخت الکترونیکی لازم برای بهره‌برداری تمامی واحدهای شورا را پیاده سازی می‌نماید.
شورا همچنین نیازهای اعضا و عموم مردم را بررسی نموده و بر حسب نیاز سامانه‌های لازم را در راستای اهداف و رویکرد شورا توسعه داده و در اختیار بهره‌برداران قرار می‌دهد.


مصوب شهریور ۱۴۰۱


نسخ قبلی: