مقدمه

«شورا» در راستای ایجاد همبستگی و یکپارچگی همه‌ی ایرانیان، در قالب سکوی فعالیت سیاسی و با چارچوبی معین از هموطنان گرامی تقاضا دارد با عضویت و به کارگیری تخصص خود در این شورا، در توسعه آن مشارکت نموده و شرایط را برای براندازی و عبور از جمهوری اسلامی فراهم نمایند.

«شورا» مطابق با ماده ۲۲ اساسنامه خود، امکان عضویت را برای همگان فراهم آورده است. عضویت می‌تواند به دو صورت زیر باشد:

 • عضویت آزاد: این افراد با عضویت در شورا وظیفه اجرایی در داخل شورا ندارند اما تنها با پذیرش اساسنامه شورا همراهی و همبستگی خود را با دیگر اعضا اعلام می‌دارند و با مشارکت در فعالیتهای عمومی از قبیل نظر سنجی‌ها، رای‌گیری‌های برخط و مشارکت در فرایندهای اعتصابات و اعتراضات یکپارچه در فرایند عبور از جمهوری اسلامی مشارکت می‌نمایند.
 • عضویت فعال: این افراد با به کارگیری تخصص خود در پست‌های مختلف و ادارات مختلف شورا به صورت مستعار یا با نام مشارکت می‌نمایند و وظایفی را بر عهده خواهند داشت.

همه‌ی اعضای شورا (در آینده‌ی نزدیک) دارای شناسه امن سیاسی خواهند بود و فعالیتهای افراد توسط این شناسه قابل رهگیری خواهد بود. پس از آزادی ایران افرادی که مایل به افشای هویت خود باشند خواهند توانست با درج اطلاعات واقعی، سوابق فعالیت‌های سیاسی خود را مورد استناد قرار دهند.

افراد می‌توانند پیش از درج درخواست عضویت به صفحات زیر مراجعه نموده و اطلاعات خود را در مورد شورا تکمیل فرمایند.

آئین نامه عضویت

شرایط عضویت

 • دارای تبار ایرانی
 • عدم وابستگی با سازمان مجاهدین خلق، جمهوری اسلامی و وابستگان آن از هر نوع از جمله نایاک و سازمانهای مشابه و همچنین گروههای تجزیه طلب
 • باور به اندیشه و آرمانهای شورا
 • پذیرش مرام‌نامه و خط‌مشی شورا
 • اعضای آزاد: پذیرش اصول بنیادی اساسنامه‌ی شورا
 • اعضای اجرایی: پذیرش کامل اساسنامه‌ی شورا و عدم تاثیر پذیری از دیدگاه سیاسی فردی و پیشگیری از اثرگذاری خواستگاه سیاسی بر فعالیت اجرایی درون شورا

چگونگی و مراحل پذیرش

 1. تکمیل فرم و ثبت درخواست برخط عضویت
 2. بررسی نامهای مستعار درخواست کنندگان توسط اداره امور همبستگی برای پیشگیری از تکرار اسامی و درج اطلاعات نادرست
 3. ثبت نام خودکار همه‌ی درخواست کنندگان به عنوان عضو آزاد و درج آدرس ایمیل ایشان برای اطلاع رسانی و درخواست مشارکت عمومی
 4. بررسی اولیه درخواست عضویت فعال در اداره امور همبستگی جوامع و افراد
 5. تماس اداره امور همبستگی جوامع و افراد با درخواست کننده عضویت فعال برای نشست آشنایی و پرسش و پاسخ
 6. تصمیم گیری نهایی در خصوص رد یا پذیرش عضویت فعال درخواست کننده
 7. آگاهی رسانی به درخواست کننده در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش درخواست عضویت فعال توسط ایمیل

افراد آزادند به صورت با نام یا مستعار در شورا فعالیت نمایند. در طول روند تصمیم گیری در خصوص اعضای فعال شورا ممکن است با توجه به نیاز برخی از پستهای سازمانی، انتخاب افراد با نام واقعی الزامی باشد. شورا ممکن است برای احراز هویت افرادی که درخواست فعالیت با نام واقعی دارند، درخواست ارائه مدارک شناسایی نماید. مدارک دریافتی پس از احراز هویت حذف خواهند شد.