این کارگروه با تلاش تنی چند از فعالان داخل و خارج کشور از مهرماه ۱۴۰۱ آغاز به کار نموده است و از مردادماه ۱۴۰۲ در قالب یک کارگروه رسمی در کنار شورای همبستگی آزادی برای ایران به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

فعالیت این گروه شامل:

 1. شناسایی آسیب دیدگان
 2. راستی آزمایی گزارش آسیبها
 3. جمع آوری کمکهای مالی
 4. تحت درمان قرار دادن افراد از طریق مراجعه به دکتر معتمد یا بیمارستان
 5. تخصیص کمکهای جمع آوری شده به آسیب دیدگان بر حسب اولویت و وضعیت سلامت آنها و تقبل هزینه درمان و رفت و آمد آنها
 6. معالجه زخمهای سطحی در منزل
 7. استقرار افراد در خانه‌های امن
 8. کمکهای مالی مستقیم به آسیب دیدگانی که علاوه بر صدمات جانی، با مشکلات مالی نیز مواجه شده‌اند
 9. هماهنگی برای اعزام برخی افراد به خارج به منظور ادامه درمان یا تامین جانی
 10. دلجویی از افراد مصدوم و مهیا کردن تفریحات کم هزینه به منظور جلوگیری از افسردگی مصدومین و فراهم آوردن امکان آشنایی با همدیگر
 11. شرکت در تامین وثیقه به قصد عدم بازداشت افراد و همراهی با آنها در زندان اوین

این کارگروه کمکهای مالی را تنها از طریق کانالهای معرفی شده‌ توسط شورا دریافت می‌نماید و با پذیرش اساسنامه‌ی شورا خود را ملزم به ارایه‌ی گزارشات مالی در خصوص مبالغ دریافتی و هزینه‌های انجام شده می‌داند.

شورا گزارش‌فعالیهای این گروه و گزارشهای شفافیت مالی این کارگروه را به صورت دوره‌ای از طریق همین صفحه منتشر می‌نماید.

فعالان این گروه تا پیش از پیوستن به شورا خدمات زیر را به هموطنان ارائه نموده‌اند:

 • افراد تحت پوشش‌های حمایتی ۱۷ نفر
 • افراد تحت پوشش کمک مستمر ماهانه ۹ نفر
 • افراد خارج شده از کشور ۱ نفر
 • افراد در حال طی مراحل خروج از کشور ۳ نفر
 • افراد تحت پوشش درمانی ۹ نفر
 • افراد اسکان داده شده ۱ نفر